Po zeskanowaniu firmowych dokumentów, odpowiednim ich opisaniu oraz wprowadzeniu do elektronicznego obiegu należy podjąć decyzję o dalszym losie papierowych oryginałów. Często decyzja ta nie należy do nas – ustawa archiwalna narzuca czas obowiązkowego przechowywania dokumentów wybranych typów. Czasowe przechowywanie dokumentów nie podlegających obligatoryjnej archiwizacji mogą regulować również wewnętrzne procedury firmowe przewidujące zachowanie oryginałów przez określony czas po ich digitalizacji.

Korzyści:
  • redukcja czasu potrzebnego na porządkowanie i klasyfikację dokumentów
  • oszczędność przestrzeni biurowej
  • gwarancja spełniania wszelkich wymogów ustawy i norm prawnych
Oferujemy:
  • ewidencję dokumentów według zasad zarządzania, norm prawnych i dobryk praktyk w archiwizacji
  • przechowywanie dokumentacji w odpowiednich pudłach archiwizacyjnych w magazynie o optymalnej temperaturze i wilgotności powietrza
  • całodobowy dostęp do elektronicznego archiwum umożliwiającego przeglądanie ewidencji pojemników na magazynie wraz z ich zawartością oraz zamawianie ich dostawy do wskazanego odbiorcy