Często decydując się na skanowanie papierowych dokumentów pojawia się problem ich integracji z dokumentami już istniejącymi w postaci elektronicznej. Mogą to być odpowiedniki papierowych dokumentów wygenerowane w edytorze tekstowym lub skany historycznych dokumentów wykonane przez zewnętrzną firmę.

Coraz częściej w długo istniejących firmach pojawia się problem z pełnym dostępem do istniejących dokumentów elektronicznych, zeskanowanych niegdyś i zaimportowanych do wybranego, przestarzałego lub niewspieranego już, systemu informatycznego. Jeszcze dziesięć lat temu używaliśmy tradycyjnych narzędzi klient-serwer na komputerach z Windowsem XP. Dziś wiele z tych programów nie działa na cztery generacje nowszym Windowsie 10, a często nawet poprzednich wersjach, co może utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do archiwalnych dokumentów. Jest również przeszkodą w migracji do nowoczesnych rozwiązań, używanych do zarządzania bieżącymi dokumentami.

Firma IndexData posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu procesów migracji ETL (Export -> Transform -> Load) danych z systemów typu Alchemy, Kodak CDRetrieve, ScanFile Retrieval i wielu innych. Projektujemy i dokumentujemy proces integracji historycznych plików zarówno z dokumentami przekazanymi nam do skanowania lub już istniejącymi w postaci elektronicznej.

Oferujemy:

  • eksport danych i dokumentów z istniejących systemów w celu ich integracji lub archiwizacji (Export),
  • analizę poprawności i integralności wyeksportowanych danych,
  • uzupełnienie i konwersję danych do formatu umożliwiającego wgranie do systemu docelowego (Transform),
  • import danych i dokumentów do wybranego systemu informatycznego (Load).