Firma IndexData świadczy usługi indeksacji danych oraz ich przetwarzania na potrzeby dalszego zarządzania, zarówno w odniesieniu do dokumentów zeskanowanych w naszej firmie jak i dostarczonych już w postaci elektronicznej. Jesteśmy preferowanymi podwykonawcami polskich i zagranicznych firm masowo skanujących dokumenty papierowe. Korzystając z outsourcingu optymalizują one swoje procesy biznesowe i ograniczają koszty przesyłając zeskanowane pliki bezpośrednio na nasze serwery, skąd po ustalonym czasie ściągają gotowy produkt dla swoich klientów przygotowany według uzgodnionej specyfikacji.

Jeżeli jesteś odpowiedzialny za zarządzanie dokumentami w swojej firmie lub zawodowo zajmujesz się ich skanowaniem skontaktuj się z nami. Współpraca z firmą IndexData może przynieść wymierne korzyści takie jak optymalizacja procesów zarządzania dokumentami i redukcja kosztów działalności.