Świadomość tego jak ważny jest dobrze zaprojektowany cykl życia dokumentu jest coraz większa. Coraz częściej, już na etapie projektu dokumentu, podejmowane są kroki, które mają w przyszłości usprawnić z nim pracę. Jednym z nich jest umieszczanie kluczowych danych w kodzie kreskowym lub kodzie QR i umieszczenie takiego kodu w stałym miejscu na pierwszej stronie dokumentu. Jeżeli w cyklu swojego życia dokument będzie wydrukowany, na przykład w celu jego podpisania, a później zeskanowany obecność kodu usprawni ten proces sprawiając, że nie będzie potrzebne ponowne, np. ręczne wprowadzanie tych danych.

Dobrym przykładem może być umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana na odległość. Często przedłużamy umowę z telekomem bez wizyty w salonie, np. przez telefon. Przyjeżdża wtedy do nas kurier i prosi o podpisanie aneksu do umowy, na którym wszystkie nasze dane są już uzupełnione. Na boku każdej strony jest również kilkunastocyfrowy numer dokumentu obok którego nadrukowany jest reprezentujący ten numer kod kreskowy. Kurier dostarcza z powrotem do biura telekomu podpisany aneks gdzie zostaje on zeskanowany i dzięki temu, że numer dokumentu zostaje rozpoznany z kodu, automatycznie skojarzony z naszymi danymi w systemie, które zostały wprowadzone wcześniej.

Oferujemy:

  • rozpoznawanie kodów kreskowych (barcode) z zeskanowanych dokumentów, rozpoznajemy kody między innymi następujących typów: Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, PDF417, Data Matrix, Code 11, Code 128, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE,
  • rozpoznawanie kodów QR (matrycowych),
  • automatyczne odczytywanie odpowiedzi z ankiet, formularzy i testów oraz szeroka analizę wyników (więcej),
  • weryfikację wartości oraz przygotowanie szczegółowych raportów dotyczących odczytanych danych,
  • eksport rozpoznanych treści do wielu popularnych formatów plików: TXT/CSV, PDF, PDF/A, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPTX, ODT, RTF i innych.