Aby zebrać i zestawić dane z papierowych formularzy można je ręcznie wprowadzić na przykład do arkusza kalkulacyjnego. Umożliwi to zliczenie wybranych odpowiedzi i wygenerowanie potrzebnych raportów i zestawień i jest proste do wykonania dla kilku-kilkudziesięciu krótkich formularzy. Jeżeli jednak w grę wchodzi duża ilość dokumentów, z wieloma stronami i pytaniami, wprowadzenie z nich danych staje się procesem czasochłonnym i wymagającym znaczącego nakładu pracy, szczególnie jeżeli dane wprowadzane są ręcznie przez organizacje nie mające w tym doświadczenia. W takim przypadku przetwarzanie formularzy warto zautomatyzować poprzez ich zeskanowanie, odczytanie i analizę odpowiedzi za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego używającego metod OMR (czytanie kodów i znaczników) i OCR (rozpoznawanie tekstu) oraz ręcznego wprowadzania danych.

Przetwarzanie formularzy (forms processing) to kompleksowa usługa nie ograniczająca się jedynie do ich zeskanowania. Po utworzeniu elektronicznych kopii dokumentów następuje odczytanie i rewizja wskazanych przez respondentów odpowiedzi oraz generowane są szczegółowe raporty reprezentujące odczytane dane. Dysponujemy infrastrukturą umożliwiającą szybkie i dokładne zebranie danych z ankiet i kwestionariuszy, wniosków, testów, kart ocen i innych formularzy.

Oferujemy:

 • skanowanie papierowych ankiet, testów i innych formularzy; formularze mogą być zaprojektowane w dowolnym edytorze tekstu, wydrukowane np. na zwykłej drukarce komputerowej,
 • automatyczne odczytywanie z zeskanowanych formularzy odpowiedzi w postaci:
  • krzyżyków/”ptaszków” postawionych w kratkach,
  • zamalowanych pól,
  • tekstu maszynowego (np. z formularza wypełnionego na komputerze),
  • kodów kreskowych/kodów QR,
 • ręczne wprowadzanie odpowiedzi na pytania otwarte wpisanych odręcznie,
 • podmiana/uzupełnienie odczytanych wartości z wartościami z zewnętrznego źródła, np. arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych,
 • wyróżnienie odpowiedzi wprowadzonych nieprawidłowo, np. w pytaniu jednokrotnego wyboru wskazanie dwóch lub więcej wartości,
 • wyróżnienie odpowiedzi pustych,
 • wyróżnienie odpowiedzi bez odpowiednika we wskazanym kluczu/bazie danych,
 • zapis odczytanych wartości w jednym z ponad 35 formatów, w tym: Access (MDB, ACCDB), Excel (XLS, XLSX), CSV, Text (TXT), Survey Pro (STL, ST3, SRV), ExamSoft (CSV), StatPac (DAT), OpinionMeter (ASC), dBase (DBF), Report (RPT), Lotus (WK3, WK1, WKS, WJ2, WJ3), Paradox (DB), Survey System (DAT), Questionmark (QSF), XML, DIF Files (DIF), HTML (HTM),
 • eksport odczytanych wartości do bazy danych SQL Server, Oracle czy ODBC,
 • automatyczne kalkulowanie ocen i generowanie raportów z testów,
 • automatyczne analizowanie wyników i generowanie raportów dotyczących przeprowadzanych ankiet.