Skanowanie u klienta (on-site)

Przed transportem dokumentów do siedziby firmy IndexData starannie je pakujemy, zabezpieczamy i protokolarnie odbieramy. Zawsze zobowiązujemy się również pisemnie do zachowania poufności odnośnie danych w nich zawartych. Niezależnie od tego nie każda organizacja czuje się komfortowo z myślą o wynoszeniu dokumentów, będących nośnikiem informacji decydujących o jej sukcesie, poza swoje biura. Często skanowana my być również dokumentacja wymagająca rygorystycznych norm bezpieczeństwa. W takiej sytuacji świadczymy usługę skanowania w siedzibie klienta (skanowania on-site), dzięki której:

  • papierowe dokumenty nigdy nie opuszczają siedziby zleceniodawcy dzięki czemu ma do nich stały dostęp i nadzór nad nimi,
  • zeskanowane pliki są od razu zapisane na wskazany nośnik lub miejsce w firmowej sieci LAN,
  • klient zachowuje pełną kontrolę nad procesem biznesowym.
Oferujemy
  • dojazd w ustalone miejsce z własnym sprzętem potrzebnym do skanowania dokumentów i przetwarzania danych niezbędnych do przygotowania produktu,
  • wykonanie usługi przez doświadczonych operatorów, posiadających zaświadczenia o niekaralności oraz poświadczenia bezpieczeństwa z zakresu dostępu do informacji niejawnych,
  • bieżące raportowanie postępów w realizacji zlecenia.