System zarządzania dokumentami Live-Docs DMS to innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające archiwizację i zarządzanie dokumentami w firmie, niezależnie od profilu jej działalności. Głównym założeniem systemu jest umieszczenie i przechowywanie firmowych dokumentów w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu oraz taka jego organizacja by ich wyszukiwanie i przetwarzanie było jak najprostsze.

W Live-Docs DMS można przechowywać zarówno pliki utworzone w postaci elektronicznej jak i obrazy dokumentów papierowych. Dzięki modułowi obsługi skanera system Live-Docs DMS służy nie tylko do kompleksowego zarządzania ale również do digitalizacji dokumentów papierowych w celu wprowadzenia ich do elektronicznego obiegu lub archiwizacji.

Dostęp i kontrola – kiedykolwiek, skądkolwiek

Z systemu zarządzania dokumentami Live-Docs DMS można korzystać zarówno w postaci chmury publicznej w oparciu o model SaaS (Software as a Service) jak i chmury hybrydowej/prywatnej instalując oddzielną instancję systemu w na osobnym serwerze w siedzibie firmy. W obu przypadkach do zasobów w Live-Docs DMS możliwy jest dostęp z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu.

Zoptymalizowany pod kątem wydajności

Specjalnie zaprojektowane bazy danych umożliwiają pracę z elektroniczną zawartością z wydajnością niemożliwą do osiągnięcia podczas pracy z dokumentami papierowymi. Czas wyszukania faktury, zamówienia czy teczki osobowej spośród dziesiątek, setek czy tysięcy pozycji liczony jest zawsze w sekundach.

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Połączenie z Live-Docs DMS jest zawsze szyfrowane (SSL), a dostęp do zasobów posiadają tylko uprawnieni użytkownicy, posiadający indywidualne konta w systemie. Aktywność każdego z nich jest rejestrowana w systemie i widoczna dla wyznaczonego administratora, który ma również wgląd w to którzy użytkownicy są zalogowani do systemu oraz możliwość wylogowania dowolnego z nich.