Czy zdarzyła Ci się kiedyś jedna z tych sytuacji:

  • wgranie zeskanowanych dokumentów do systemu zarządzania dokumentami,
  • problem z dostępem do danych w aplikacji, która przestała działać po aktualizacji systemu Windows,
  • import dużej ilości nieustrukturyzowanych danych do bazy danych?

To tylko kilka scenariuszy, w których pojawia się potrzeba przetworzenia danych z istniejącej postaci do docelowej, umożliwiającej przeprowadzenie konkretnego procesu biznesowego. W pierwszym z nich trzeba wykonać indeksację tych informacji zawartych na zeskanowanym dokumencie, po których ma być później wyszukiwany i katalogowany. Dokumenty i informacje z niedziałającej aplikacji odzyskamy dostając się do nich ‚tylnymi drzwiami’, np. przez bezpośrednie połączenie z bazą danych oraz eksport i konwersję dokumentów do plików PDF z rozpoznanym tekstem (searchable PDF). Natomiast przed aktualizacją bazy o dużą ilość danych trzeba je najpierw ustrukturyzować, czasem przez hurtową manipulację wierszy tekstu, czasem przez jego szczegółową interpretację i manualną edycję pól.

Oferujemy wykonanie tych oraz wielu innych operacji przetwarzania danych. Mogą to być dane w plikach tekstowych lub arkuszach obliczeniowych, zrzuty całych baz danych czy skany dokumentów papierowych. Projektujemy, dokumentujemy i przeprowadzamy kompleksowe procesy manipulacji danych i konwersji plików.

Świadczymy usługi przetwarzania danych na dokumentach skanowanych w naszej firmie jak i dostarczanych nam już w formie elektronicznej. Kierujemy naszą ofertę zarówno do użytkowników końcowych jak i dedykowanych oddziałów oraz firm zajmujących się skanowaniem dokumentów.

Świadczymy następujące usługi z zakresu przetwarzania danych:

  • Wprowadzanie danych (indeksacja) (więcej)
  • Przetwarzanie formularzy (więcej)
  • Rozpoznawanie tekstu (OCR) (więcej)
  • Czytanie kodów i rozpoznawanie znaczników (OMR) (więcej)
  • Migracja danych (ETL) (więcej)
  • Konwersja danych i plików (więcej)
  • Obsługa firm i oddziałów archiwizacji (więcej)