Dokumentacja niearchiwalna o krótkim znaczeniu praktycznym lub ta, dla której okres przechowywania minął może zostać zutylizowana. Ponieważ dokumenty to nośniki bezcennej wiedzy firmy warto jednak zadbać o to, aby proces niszczenia był bezpieczny i został przeprowadzony przez firmę, która zapeni odpowiedni poziom poufności. Nie bez znaczenia pozostaje również apeskt ekologii.

Korzyści:
  • zapewnienie najwyższego poziomu poufności danych
  • zwolnienie kosztownej powierzchni biurowej
  • ekologiczność procesu dzięki użyciu procesu rozwłókniania dokumentów i recyklingu powstałej masy papierniczej
Oferujemy:
  • protokolarny odbiór dokumentów i transport do profesjonalnej niszczarni
  • poufne niszczenie dokumentów zgodnie z rygorystycznymi normami
  • potwierdzenie przeprowadzonej utylizacji certyfikatem zniszczenia