Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Wprowadziła ona rewolucyjne zmiany, dzięki którym możliwa jest digitializacja dokumentacji pracowniczej przez polskich pracodawców. Papierową teczkę pracowniczą może zastąpić Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza, tak zwane #eAkta. Jesteśmy przygotowani na tę rewolucję i kompleksowo wspieramy w niej polskich przedsiębiorców.