Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Wprowadza ona rewolucyjne zmiany, dzięki którym możliwa będzie digitializacja dokumentacji pracowniczej przez polskich pracodawców. Papierową teczkę pracowniczą będzie mogła zastąpić Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza, tak zwane #eAkta. Jesteśmy przygotowani na tę rewolucję i będziemy kompleksowo wspierać w niej polskich przedsiębiorców.