Kim jesteśmy

Administratorem danych jest IndexData Tomasz Ramus. Siedziba firmy znajduje się w Polsce pod adresem ul. Zdzisława Przebindowskiego 15B/2, 31-752 Kraków.

Adres strony internetowej firmy IndexData (strony) to: https://www.indexdata.com.pl.

W firmie obowiązuje polityka ochrony danych osobowych zgodna z ustawą RODO oraz został wyznaczony koordynator ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail odo@indexdata.com.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Zbieramy i przetwarzamy dane naszych użytkowników jedynie w zakresie koniecznym do przygotowania funkcjonalnej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Przestrzegamy rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Dane osobowe przetwarzamy w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy dane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. jest do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, możemy udostępniać publicznie oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmiotom obsługującym powiązane witryny.

Formularze kontaktowe

Na stronie znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz się z nami skontaktować. Aby go użyć należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak konieczne do wysłania wiadomości. Podane informacje zostaną użyte jedynie w celu zwrotnego kontaktu z Tobą oraz do celów ewentualnej dalszej korespondencji i współpracy.

Analiza statystyk

W celu podwyższania jakosci dostarczanych treści korzystamy z usług i narzędzi analitycznych firmy Google, w tym Google Analytics. Korzystanie z nich oznacza, że strona udostępnia informacje do firmy Google. Więcej informacji na temat tego jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania ze strony można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.