Często przeprowadzenie wybranego procesu biznesowego wymaga zmiany bieżącej postaci posiadanych dokumentów elektronicznych. W starszych aplikacjach zeskanowane dokumenty były zapisywane w formacie TIFF, często jako pojedyncze strony wyświetlane w odpowiedniej kolejności. Dziś wielostronowy PDF z rozpoznanym tekstem wydaje się lepszym wyborem. Dane z arkuszy kalkulacyjnych lub zawarte w nazwach/ścieżkach tysięcy plików mogą być potrzebne do ich importu do wybranego systemu informatycznego, który może jednak wymagać podania ich np. w pliku CSV lub XML.

Posiadamy specjalistyczne narzędzia, wiedzę i zasoby potrzebne do przeprowadzenia konwersji dużych ilości plików i manipulacji danymi.

Oferujemy:

 • konwersję dokumentów między różnymi formatami: TIFF, PDF, JPG, PNG i innymi,
 • manipulację dużymi repozytoriami plików, w tym między innymi:
  • zmianę nazw i struktury drzewa folderów, zarówno przy użyciu danych dostarczonych przez klienta jak i pochodzących z indeksacji (więcej),
  • łączenie dokumentów, np. jeżeli wielostronowe dokumenty zostały wyeksportowane jako pliki jednostronowe; lokalizujemy pierwsze strony/miejsca separacji i konwertujemy do zadanego formatu,
  • dzielenie dokumentów, np. jeżeli wiele dokumentów zostało zeskanowanych do jednego wielostronowego pliku,
  • korekcję orientacji stron,
  • usuwanie pustych stron,
 • konwersję i formatowanie danych z różnych źródeł, np. arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych czy baz danych; przetwarzamy dane do ustalonego formatu, np. pliku CSV w celu importu do systemu księgowego, i przygotowujemy szczegółowe raporty przedstawiające wyniki konwersji (więcej).